dimarts, 11 de desembre de 2007

Avantpassats molt avançats

Els ximpancès tenen més memòria fotogràfica que els universitaris

Un equip d’investigació de la Universitat de Kyoto (Japó) ha realitzat un estudi sobre la capacitat intel·lectual dels primats amb un resultats finals sorprenents publicats a la revista Current Biology (en anglès)
L’equip d’investigadors va dur a terme un seguit de proves a tres parelles de mares i cries de cinc anys d’aquests animals, les mateixes proves que també els van fer a diversos estudiants universitaris, consistents en la realització d’uns exercicis de memòria numèrica.
Prèviament a la realització de l’experiment, els ximpancès van aprendre a comptar de l’u al nou. Després, se’ls va mostrar tots els números en una pantalla tàctil durant unes mil·lèsimes de segon i es quedaven reemplaçats per caselles en blanc. Els participants havien d’assenyalar amb el dit, quin número hi apareixia, on i en quin ordre. I va resultar que els ximpancès encertaven amb molta més facilitat que els universitaris.
Segons va explicar l’autor de l’estudi, Tetsuro Matsuzawa, ‘aquí demostrem, per primer cop, que els ximpancès tenen una extraordinària capacitat per a treballar amb la memòria numèrica, millor que la dels humans adults que es van sotmetre a les mateixes proves, seguint el mateix procediment’. En aquest sentit, Matsuzawa va relacionar la capacitat ognitiva d’aquests primats amb el que s’anomena imagineria eidètica, és a dir, la capacitat de recordar coses sentides i vistes en una escena complexa amb un nivell de detall gairebé perfecte. L’investigador va explicar que és una facultat similar a la coneguda
memòria fotogràfica (vols saber si en tens?)
que tenen alguns nens i que tendeix a empitjorar amb l’edat.
Per tant, els resultats d’aquest estudi són sorprenents, sobretot per aquells que consideren que els ximpancès són inferiors als humans en totes les capacitats cognitives. És més: els investigadors asseguren que aquest estudi revela només una part de la intel·ligència d’aquests joves primats.
Encara es pot seguir dubtant dels nostres avantpassats més propers? Ni tan sols relativament...